Το σενάριο της ανάπτυξης της Θεσσαλίας και οι αντιφάσεις της περιφερειακής πολιτικής

Η περιοχή της Θεσσαλίας, λόγω της θέσης της, παρουσίασε σχετικά γρήγορη ανάπτυξη. Γίνεται αναφορά στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της περιοχής, στα προβλήματα που παρουσιάζουν και στις δυνατότητες για παραπέρα ανάπτυξή τους. Παρουσιάζεται η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και οι προοπτικές εξέλιξής της. Περιγράφονται τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μοδινός Μιχάλης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η ανάπτυξη της Θεσσαλίας (προσυνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Η ανάπτυξη της Θεσσαλίας (1981 : Λάρισα) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Περιφερειακή Ανάπτυξη
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Αγροτική Ανάπτυξη
Τουριστική Ανάπτυξη
Μεταφορές
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 766

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 219

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.9495406 Α

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 369