Βασικές διαπιστώσεις απο το Α' μέρος της χωροταξικής μελέτης Πηλίου

Αναφέρονται οι λόγοι εκπόνησης και οι στόχοι της Χωροταξικής Μελέτης του Πηλίου που έκανε η Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης της Θεσσαλίας. Παρουσιάζονται τα κύρια Χαρακτηριστικά της περιοχής, τα βασικά της προβλήματα και η χωροταξική της διάρθρωση. Μελετώνται οι δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής και επισημαίνονται, οι ευνοϊκοί και δυσμενείς παράγοντες που...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μοδινός Μιχάλης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η ανάπτυξη της Θεσσαλίας (προσυνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Η ανάπτυξη της Θεσσαλίας (1981 : Λάρισα) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξικές Μελέτες
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 766

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 219

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.9495406 Α

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 369