Διαδικασία υποβολής και ελέγχου μελετών λιμενικών έργων

Στην παρούσα ομιλία αναπτύσσονται οι αρμοδιότητες του Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, σε ότι αφορά τις μελέτες των λιμενικών έργων δηλαδή ανάθεση, επίβλεψη ή εποπτεία, έγκριση και παραλαβή των μελετών αυτών. Στη συνέχεια του κειμένου γίνονται διακρίσεις σε μελέτες λιμενικών έργων του ιδιωτικών ή Δημοσίου, σε μελέτες έργων εθνικής σημασίας, γ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαρκόπουλος Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Λιμενικά έργα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Πηγή:Λιμενικά έργα (1986 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας-ΕΕ Συγκοινωνιακών Εργων
Λέξη-Κλειδί:Λιμενικά Εργα
Μελέτες Λιμενικών Εργων
Νομοθεσία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο - Μέρος Α'
Το πλήρες κείμενο - Μέρος Β'