Πληροφοριακό σύστημα διδακτορικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ιωαννίδης Ε., Κωστόπουλος Γιώργος, Κίτσου Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η Πληροφορική στην πληροφόρηση : Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες Τεκμηρίωσης στην Ελλάδα (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Η Πληροφορική στην πληροφόρηση: Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες Τεκμηρίωσης στην Ελλάδα (1984 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης, ΕΕΒ
Λέξη-Κλειδί:Διδακτορικές Διατριβές
Συστήματα Πληροφοριών
Τράπεζες Δεδομένων
Πληροφορική
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Φυσική περιγραφή:3 σ.
DEWEY Γενικού θέματος:020 - (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ)