Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (1983 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (Σεμινάριο), ΤΕΕ - ΕΤ ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1983
Λέξη-Κλειδί:Επενδύσεις
Βιομηχανικές Επενδύσεις
Βιομηχανική Πολιτική
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Βιομηχανική Οικονομία
Βιομηχανική Ερευνα
Βιομηχανία
Επενδυτικά Προγράμματα
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Περιβάλλον
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Παρόμοια τεκμήρια