Αξιολόγηση, ιεράρχηση, προγραμματισμός επενδύσεων σε αναπτυξιακό πλαίσιο

ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θωμαδάκης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (1983 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΤ ΧΜ
Λέξη-Κλειδί:Επενδύσεις
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Βιομηχανικές Επενδύσεις
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Δημόσιος Τομέας
Ιδιωτικός Τομέας
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου