Μεθοδολογία αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων. Μέρος ΙΙ

ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ (N.P.V .) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I.R.R.). ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ COST-BENEFI ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: ΛΑΜΠΡΙΔΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΛ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (1983 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΤ ΧΜ
Λέξη-Κλειδί:Επενδύσεις
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Επενδυτικά Προγράμματα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 780