Οικονομική αξιολόγηση βιομηχανικών επενδυτικών σχεδίων

ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΟΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κοντόπουλος Α., Κουκουράκης Ε., Παναγιωτόπουλος Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (1983 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΤ ΧΜ
Λέξη-Κλειδί:Επενδύσεις
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Βιομηχανικές Επενδύσεις
Βιομηχανική Οικονομία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 780