Ο θεσμός μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα αναπτυξιακά έργα

ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΠΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χατζημικές Φώτης.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (1983 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΤ ΧΜ
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Νομοθεσία
Βιομηχανία
Προστασία Περιβάλλοντος
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 780