Ο θεσμός μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα αναπτυξιακά έργα

ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΠΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χατζημικές Φώτης.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (1983 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΤ ΧΜ
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Νομοθεσία
Βιομηχανία
Προστασία Περιβάλλοντος
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Φυσική περιγραφή:12 σ.
Περίληψη:ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΠΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ. ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ (1972-82), ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ.