Οι ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών του Ν. Τρικάλων σε τεχνικό προσωπικό

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ: Α.ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Β.ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Γ.ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αθανασίου Κωνσταντίνος, Γκίλλας Χρήστος, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα , 1981
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσιες Υπηρεσίες
Δημόσια Διοίκηση
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:15 σ.
Περίληψη:Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ: Α.ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Β.ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Γ.ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Δ.ΣΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Ε.ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΝΤΟΝΩΤΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
DEWEY Γενικού θέματος:350 - (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)