Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και το περιβάλλον η εμπειρία στο Α.Π.Θ.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μανιάτης Γιάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ο μηχανικός στη δεκαετία του ΄80 (Προσυνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Ο μηχανικός στη δεκαετία του ΄80 (1984 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Τοπογράφοι Μηχανικοί
Περιβάλλον
Συστήματα Πληροφοριών Γής
Φωτογραμμετρία
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Παρόμοια τεκμήρια