Δυναμική εξέλιξη αναθέσεων μελετών Γ.Π.Σ. μέχρι 31.5.1987

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ αποτελείται από πίνακες. Στον συγκεντρωτικό πίνακα αναφέρονται κατά νομό οι αναθέσεις μελετών ΓΠΣ, οι νέες αναθέσεις και οι μελέτες υπό ανάθεση για οικισμούς μεγαλύτερους από 2.000 κατοίκους και για οικισμούς μικρότερους από 2.000 κατοίκους. Στον αναλυτικό πίνακα αναφέρονται αναλυτικά κατά νομό οι οικισμοί.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος: η μικρή και η μεγάλη κλίμακα της πόλης (Διήμερο), ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος (1987 : Αθήνα) : Η μικρή και η μεγάλη κλίμακα της πόλης / / ΤΕΕ-ΕΕΕ Ρυθμιστικών Σχεδίων & Πολεοδομικών Μελετών
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
Πολεοδομικός Σχεδιασμός