Κυκλοφορία οχημάτων και ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη πλησιάζοντας το 1.000.000 κατοίκους χαρακτηρίζεται από μεγάλο και αυξανόμενο στόλο αυτοκινήτων για την υπάρχουσα υποδομή και σχετικά δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες (άνεμοι στον άξονα των βιομηχανιών) και παρουσιάζει προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αντικείμενο της εισήγησης είναι ο ρόλος των αυτοκινήτων στη δημιουργία ατμοσφαιρικής ρύπανσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σταμέλος Κ., Νικολάου Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη: πολεοδομικές κυκλοφοριακές και θεσμικές ρυθμίσεις (Διήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Πηγή:Η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη (1989 : Θεσσαλονίκη) : Πολεοδομικές κυκλοφοριακές και θεσμικές ρυθμίσεις / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Κυκλοφορία
Οχήματα
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1048

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 408