Η βιομηχανία στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα (1980 : Πάτρα)

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να παρουσιαστούν και να αναπτυχθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης που παρουσιάζει η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα της Πάτρας στο Βιομηχανικό Τομέα καθώς και οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Ανάπτυξης για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αναπτύχθηκε ο ρόλος του μηχανικού στη βιομηχανία καθώς επίσης και ο ρόλος...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η βιομηχανία στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα (Συνέδριο), ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1980
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Επενδύσεις
Προστασία Περιβάλλοντος
Χωροθέτηση Βιομηχανιών
Βιομηχανική Πολιτική
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Χαιρετισμός της Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ του Νομού Αιτωλοακαρνανίας