Εισήγηση στο συνέδριο "Η βιομηχανία στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα"

Παρουσιάζεται το πρόβλημα της καταστροφής του περιβάλλοντος γενικά και τονίζονται οι συνέπειες από την παραπέρα βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής της Πάτρας τόσο για την ατμόσφαιρα όσο και για τον Πατραϊκό Κόλπο. Αναπτύσσονται οι λόγοι όπου η βιομηχανική ανάπτυξη οδηγεί σε υποβάθμιση του Περιβάλλοντος, όπως το κοινωνικό κόστος από την άνιση επενδυτική δραστ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοσιώνης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Πηγή:Η βιομηχανία στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα (1980 : Πάτρα) / / ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας . τ.2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανική Ανάπτυξη
Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Χωροταξικές Μελέτες
Θεσμικό Πλαίσιο
Βιομηχανία
Περιβάλλον
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 630
Μ 630.2