Πρόταση για την κατάστρωση μιας ανεξάρτητης εθνικής πολιτικής στον τομέα της πληροφορικής

Περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Πληροφορικής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, η υποδομή που υπάρχει καθώς και η ανυπαρξία προβληματισμού γύρω από τις κοινωνικές επιπτώσεις που προκαλεί η εισαγωγή της Πληροφορικής. Διατυπώνεται μια πρόταση για ανεξάρτητη Εθνική Πολιτική στον τομέα της Πληροφορικής. Στο Δημόσιο Τομέα η πρόταση αναφέρεται σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΚΚΕ Εσωτερικού, Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής: η πληροφορική στην Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής (1ο : 1984 : Αθήνα) : Η πληροφορική στην Ελλάδα / / ΤΕΕ, ΕΠΥ
Λέξη-Κλειδί:Πληροφορική
Δημόσιος Τομέας
Ιδιωτικός Τομέας
Κοινωνικές Επιπτώσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου