Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (1987 : Θεσσαλονίκη) Πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων - βασικές εξελίξεις

Το συνέδριο με θέμα : "Η Βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα" διοργανώθηκε από το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ από τις 18-20 Μαϊου 1987 στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τους συλλόγους Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων Βόρειας Ελλάδας. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων της Ελληνικής Βιομηχαν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (συνέδριο), ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΠΣΔΜΗ - Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΧΜ - Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΜΜΜ - Τμ. Β. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1987
Πηγή:Τεχνική Ενημέρωση , 1987 ; ειδική έκδ. , 155 σ.
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Θεσμικό Πλαίσιο
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Νέες Τεχνολογίες
Ρύπανση Περιβάλλοντος
Χωροθέτηση Βιομηχανιών
Επενδύσεις
Προστασία Περιβάλλοντος
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 929
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 343
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη