Απογραφή, αξιολόγηση βασικών δεικτών για τις βιομηχανίες της περιοχής

Γίνεται απογραφή και αξιολόγηση των βασικών δεικτών για τις βιομηχανίες της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα πρωτογενή στοιχεία προέρχονται από τις δημοσιεύσεις στο ICAP ισολογισμών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ για τη χρονική περίοδο 1978-84. Αναφέρονται τα ποσοστά συμμετοχής της Κεντρικής Μακεδονίας στη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, η κλαδική διάρθρωσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος, Βουλγαράκης Σ., Γαβριηλίδης Π., Αγγελίδης Α., Λιόλιος Φωτ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1987
Πηγή:Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (1987 : Θεσσαλονίκη) : πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων - βασικές εξελίξεις Πρακτικά / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΠΣΔΜΗ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΧΜ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΜΜΜ-Τμ. Β. Ελλάδας
Τεχνική Ενημέρωση , 1987 ; ειδική έκδ. , σ. 10-12
Λέξη-Κλειδί:Επιχειρήσεις
Βιομηχανία
Κεφάλαιο
Επενδύσεις
Κέρδος
Παραγωγή
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Βιομηχανικοί Κλάδοι
Εισαγωγές
Εξαγωγές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου