Θεσμικό πλαίσιο για τη βιομηχανία

Για την ανάπτυξη της βιομηχανίας επισημαίνεται η άμεση νομοθετική κατοχύρωση νέων, σύγχρονων θεσμών. Αναλύονται οι στόχοι και οι αρχές που θα πρέπει να έχει το θεσμικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και αναφέρονται οι τομείς, στους οποίους είναι απαραίτητη η δημιουργία κατάλληλης υποδομής για τη σωστή λειτουργία του πλαισίου. (ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ανδριάς Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1987
Πηγή:Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (1987 : Θεσσαλονίκη) : πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων - βασικές εξελίξεις Πρακτικά / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΠΣΔΜΗ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΧΜ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΜΜΜ-Τμ. Β. Ελλάδας
Τεχνική Ενημέρωση , 1987 ; ειδική έκδ. , σ. 13-14
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Κανονισμοί
Προδιαγραφές
Θεσμικό Πλαίσιο
Παραγωγικότητα
Προστασία Περιβάλλοντος
Ασφάλεια Εργαζομένων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 929