Εξελίξεις στην ελληνική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια - προοπτικές

Δίνονται πίνακες που παρέχουν πληροφορίες για το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής των επενδύσεων κατά τομέα, κατά υποτομέα της βιομηχανίας και κλάδο της μεταποιητικής βιομηχανίας. Επίσης πίνακες που δίνουν την κατανομή των επενδύσεων κατά τομέα, μέγεθος και φορέα. Περιγράφονται οι συνέπειες της επενδυτικής κρίσης στη βιομηχανία για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ισαακίδης Κ..
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1987
Πηγή:Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (1987 : Θεσσαλονίκη) : πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων - βασικές εξελίξεις Πρακτικά / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΠΣΔΜΗ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΧΜ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΜΜΜ-Τμ. Β. Ελλάδας
Τεχνική Ενημέρωση , 1987 ; Ειδική Εκδ. , σ. 23-28
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Μονοπώλιο
Επενδύσεις
Ιδιωτικός Τομέας
Επενδυτικά Προγράμματα
Εκβιομηχάνιση
Ανεργία
Οικονομική Πολιτική
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου