Οργάνωση και διοίκηση στην ελληνική βιομηχανία

Διατυπώνονται τα αποτελέσματα έρευνας που αφορούν Ελληνικές επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους κατά τη χρονική περίοδο 1970-85. Διαπιστώνεται στασιμότητα στη στελέχωση, δομή, οργάνωση και διοίκηση της βιομηχανίας. Δίνονται τα προβλήματα των επιχειρήσεων κατά τομείς δραστηριότητας, όπως προέκυψαν από μελέτη που έγινε σε 354 επιχειρήσεις της περιοχής...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1987
Πηγή:Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (1987 : Θεσσαλονίκη) : πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων - βασικές εξελίξεις Πρακτικά / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΠΣΔΜΗ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΧΜ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΜΜΜ-Τμ. Β. Ελλάδας
Τεχνική Ενημέρωση , 1987 ; Ειδική Εκδ. , σ. 28-30
Λέξη-Κλειδί:Επενδύσεις
Βιομηχανία
Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
Οργάνωση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επιμόρφωση Εργαζομένων
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου