Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Θεσσαλονίκης στη χωροθέτηση της βιομηχανικής εγκατάστασης και στην προστασία από τη βιομηχανική ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης

Διατυπώνονται οι νομοθετημένες αρμοδιότητες του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασία Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης για τη βιομηχανική χωροθέτηση, τον προγραμματισμό και την προστασία από τη βιομηχανική ρύπανση. Αναφέρονται οι ενέργειες του Οργανισμού, που έγιναν μέχρι σήμερα, στους παραπάνω τομείς, καθώς και τα βασικά ζητήματα για την άσκηση ενεργού ρό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μιχαηλίδης Γιώργος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1987
Πηγή:Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (1987 : Θεσσαλονίκη) : πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων - βασικές εξελίξεις Πρακτικά / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΠΣΔΜΗ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΧΜ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΜΜΜ-Τμ. Β. Ελλάδας
Τεχνική Ενημέρωση , 1987 ; Ειδική Εκδ. , σ. 53-54
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Χωροθέτηση Βιομηχανιών
Βιομηχανική Ρύπανση
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Βιομηχανική Πολιτική
Βιομηχανία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Παρόμοια τεκμήρια