Το ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης και ο σχεδιασμός της βιομηχανικής εγκατάστασης

Αναφέρονται οι πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες επιχειρήθηκε η εκπόνηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός της βιομηχανικής εγακτάστασης. Περιγράφονται τα προβλήματα χωροθέτησης της βιομηχανικής δραστηριότητας τα οποία έπρεπε να λυθούν με το σχεδιασμό καθώς και οι συνθήκες άσκησης του χωροταξικού σχε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αυγουστίδου Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1987
Πηγή:Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (1987 : Θεσσαλονίκη) : πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων - βασικές εξελίξεις Πρακτικά / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΠΣΔΜΗ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΧΜ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΜΜΜ-Τμ. Β. Ελλάδας
Τεχνική Ενημέρωση , 1987 ; Ειδική Εκδ. , σ. 64-71
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ρυθμιστικό Σχέδιο
Χωροθέτηση Βιομηχανιών
Βιομηχανία
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου