Προβλήματα περιβάλλοντος και χωροθέτησης της βιομηχανίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Αναφέρονται ορισμένες παρατηρήσεις που δείχνουν τις βασικές κατευθύνσεις που το Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών βλέπει τα προβλήματα χωροθέτησης και περιβάλλοντος που δημιουργούνται από τη βιομηχανία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Περιγράφεται η πολιτική και κοινωνική διάσταση των προβλημάτων αυτών. Δίνονται απαντήσεις στις απόψεις που κυκλοφορούν στην πόλη σχε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αγγελίδης Θ....
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1987
Πηγή:Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (1987 : Θεσσαλονίκη) : πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων - βασικές εξελίξεις Πρακτικά / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΠΣΔΜΗ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΧΜ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΜΜΜ-Τμ. Β. Ελλάδας
Τεχνική Ενημέρωση , 1987 ; Ειδική Εκδ. , σ. 73-76
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ρύπανση
Βιομηχανία
Χωροθέτηση Βιομηχανιών
Προστασία Περιβάλλοντος
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 929

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 343