Ο θεσμός της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές

Περιγράφεται ο ρόλος του θεσμού Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην προστασία του περιβάλλοντος και στο χωροταξικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και γίνεται ιστορική ανασκόπηση της υιοθέτησης του θεσμού από τον Διεθνή και Ελληνικό Χώρο. Αναλύονται οι στόχοι του θεσμού, η χρησιμότητα, το πεδίο εφαρμογής του καθώς και το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές του...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σταμέλος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1987
Πηγή:Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα (1987 : Θεσσαλονίκη) : πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων - βασικές εξελίξεις Πρακτικά / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΠΣΔΜΗ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΧΜ-Τμ. Β. Ελλάδας, ΠΣΜΜΜ-Τμ. Β. Ελλάδας
Τεχνική Ενημέρωση , 1987 ; Ειδική Εκδ. , σ. 77-89
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Προστασία Περιβάλλοντος
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 929