Η βιομηχανία στην Κρήτη (1980 : Ρέθυμνο)

Το συνέδριο με θέμα "Η Βιομηχανία στην Κρήτη" διοργανώθηκε από τα Τμήματα Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας και πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 22 και 23 Νοεμβρίου 1980. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση της θέσης ότι η Κρήτη πρέπει και μπορεί να αναπτυχθεί, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο βιομηχανικό τομέα. Στο συνέδριο παρουσιάστηκ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η βιομηχανία στην Κρήτη, ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ρέθυμνο : ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης , 1980
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Οικονομική Ανάπτυξη
Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία
Μεταφορά Τεχνολογίας
Ενέργεια
Ηλιακή Ενέργεια
Γεωργική Παραγωγή
Περιβάλλον
Θεσμικό Πλαίσιο
Αγροτική Ανάπτυξη
Προστασία Περιβάλλοντος
Διαδίκτυο:http://library.tee.gr/digital/akr/akr_m88/akr_m88_contents.pdf

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 792
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 88
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 4 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 5 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 6 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 6 Not Available

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 350
Αντίγραφο 6 Στη βιβλιοθήκη