Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα (1983 : Ηράκλειο)

Το σεμινάριο οργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ και αποτελούσε συνέχεια του σεμιναρίου επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων. Στο σεμινάριο μεταφέρθηκε τόσο ο σύγχρονος προβληματισμός για το μεγάλο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων όσο και η εμπειρία που υπάρχει κύρια στον Ελληνικό χώρο, με μιά παράλληλη προσπάθεια εξειδίκευσης στα δεδομ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ηράκλειο , 1983
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Στερεά Απόβλητα
Απορρίμματα
Διαχείριση Απορριμμάτων
Συλλογή Απορριμμάτων
Μεταφορά Απορριμμάτων
Διάθεση Απορριμμάτων
Υγειονομική Ταφή
Ανακύκλωση Απορριμμάτων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 787

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 342

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 119

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 296

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 245
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη