Το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Ελλάδα

Στην εργασία εξετάζεται το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα και γίνονται προτάσεις στα πλαίσια μιάς προγραμματισμένης περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι προτάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων δίνουν μιά πρώτη προσέγγιση στον προγραμματισμό διαχείρισής τους και απαιτούν μελέτη σκοπιμότητας εφαρμογής των. Οι στόχοι ενός τέτοιου προγράμματ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζέρβας Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα (1983 : Ηράκλειο) / / ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήρης
Λέξη-Κλειδί:Απορρίμματα
Διαχείριση Απορριμμάτων
Συλλογή Απορριμμάτων
Μεταφορά Απορριμμάτων
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:σχήμ.
Περίληψη:Στην εργασία εξετάζεται το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα και γίνονται προτάσεις στα πλαίσια μιάς προγραμματισμένης περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι προτάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων δίνουν μιά πρώτη προσέγγιση στον προγραμματισμό διαχείρισής τους και απαιτούν μελέτη σκοπιμότητας εφαρμογής των. Οι στόχοι ενός τέτοιου προγράμματος είναι η εξάλειψη της ανεξέλεγκτης απόρριψής των και η ταυτόχρονη αντικατάστασή της με την υγιειονομική ταφή και η αντιμετώπιση της συλλογής-μεταφοράς των απορριμμάτων με νέα συστήματα.(ΤΕ)