Το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Ελλάδα

Στην εργασία εξετάζεται το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα και γίνονται προτάσεις στα πλαίσια μιάς προγραμματισμένης περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι προτάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων δίνουν μιά πρώτη προσέγγιση στον προγραμματισμό διαχείρισής τους και απαιτούν μελέτη σκοπιμότητας εφαρμογής των. Οι στόχοι ενός τέτοιου προγράμματ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζέρβας Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα (1983 : Ηράκλειο) / / ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήρης
Λέξη-Κλειδί:Απορρίμματα
Διαχείριση Απορριμμάτων
Συλλογή Απορριμμάτων
Μεταφορά Απορριμμάτων
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 787

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 342

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 119

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 296