Επενδυτικό πρόγραμμα ΒΦΛ

Η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ προχωρεί στην υλοποίηση νέων επενδύσεων στο Βιομηχανικό συγκρότημα και συγκεκριμένα : 1) Στη νέα μονάδα Αμμωνίας που κύρια χαρακτηριστικά της είναι η χαμηλή τελική κατανάλωση ενέργειας, το χαμηλό ύψος της επένδυσης και η προστασία του περιβάλλοντος. 2) Στη νέα μονάδα Θειικού Οξέος που κύρια χαρακτηριστικά της είναι η...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εξελίξεις και προβλήματα στα προγράμματα των βιομηχανικών επενδύσεων στο δημόσιο
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Εξελίξεις και προβλήματα στα προγράμμτα των βιομηχανικών επενδύσεων στο δημόσιο (1984 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Βιομηχανίας
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικές Επενδύσεις
Βιομηχανία Λιπασμάτων
Φωσφορικά Λιπάσματα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 795

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 253