Οδηγίες για τον υπολογισμό του πάχους των εύκαμπτων οδοστρωμάτων

Τα εύκαμπτα οδοστρώματα απο μια σειρά επάλληλων στρώσεων απο διαφορετικά υλικά οδοστρωσίας που εδράζονται στο έδαφος. Δίνονται οδηγίες για τον προσδιορισμό του πάχους κάθε στρώσης σε συνδυασμό με το είδος και τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού που την αποτελεί έτσι ώστε οι επαναλαμβανόμενης μορφής τάσεις και παραμορφώσεις που αναπτύσσονται στις στρώσεις του...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κόλιας Σ., Λαγγιώτης Χ., Σοφός Ν., Σωτηρόπουλος Η.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1981
Λέξη-Κλειδί:Οδοστρώματα
Εύκαμπτα Οδοστρώματα
Αδρανή Υλικά
Ασφαλτικά Υλικά
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 698
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available