Η γεωργική ανάπτυξη της θεσσαλικής πεδιάδας μετά την εκτροπή του Αχελώου ποταμού

Η εισήγηση βασίζεται στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της Γενικής Συνθετικής Γεωργοοικονομικής μελέτης της Θεσσαλικής Πεδιάδας μετά την εκτροπή του Αχελώου ποταμού. Η εισήγηση διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται οι υφιστάμενες συνθήκες γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής στο Θεσσαλικό χώρο. Η δεύτερ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βακάκης Φώτιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η εκτροπή του Αχελώου προς τη θεσσαλική πεδιάδα (Διήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988 1993 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Εκτροπή του Αχελώου (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΔΕΗ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1993 ; τεύχ. 1 , σ. 73-83
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γεωργία
Κτηνοτροφία
Αγροτική Ανάπτυξη
Αρδευση
Αρδευτικά Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο 9από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)