Ασφάλεια - Υγιεινή - Πυροπροστασία

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει θέματα Ασφάλειας, Υγιεινής και Πυροπροστασίας στον εργασιακό χώρο. Χωρίζεται σε τέσσερα μέρη και περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Τον νέο Νόμο 1568/85 περί ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων. Σημειώσεις ενός μηχανικού ασφάλειας για την επαγγελματική ασφάλεια και υγιεινή σε κλωστοϋφαντουργίες - φωτισμός. Προτάσεις ΤΕΕ - σχέδιο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καφετζοπούλου Α., Βούλγαρης Α., Κραψίτης Ι., Σαραμαντής Α., Πελωριάδης Γ., Κατσουράκης Γ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986
Λέξη-Κλειδί:Ασφάλεια Εργαζομένων
Υγιεινή Περιβάλλοντος
Πυροπροστασία
Νομοθεσία
Κλωστοϋϋφαντουργία
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Φωτισμός
Πυρασφάλεια
Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος
Πρόληψη Ατυχημάτων
Εργοτάξια
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available