Μέθοδοι επεξεργασίας λυμάτων

Στην εισήγηση προσδιορίζεται η έννοια των αστικών λυμάτων και τονίζεται η αναγκαία και συστηματική μελέτη αναγνώρισης της ποιοτικής σύστασης και της ποσότητας αυτών για τη σωστή επιλογή και μελέτη της μεθόδου επεξεργασίας που θα ακολουθηθεί. Επισημαίνονται οι αυξημένες ποσότητες πολυφωσφορικών αλάτων και φθορίου εξ αιτίας των απορρυπαντικών και γίνεται διαχω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπλάτση Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Καθαρισμός και διάθεση των αστικών λυμάτων της πόλης Ιωαννίνων (Διήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου , 1984
Πηγή:Καθαρισμός λυμάτων λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και δυνατότητες διάθεσης αυτών (1983 : Ιωάννινα) / / ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου
Λέξη-Κλειδί:Αστικά Λύματα
Επεξεργασία Λυμάτων
Διάθεση Λυμάτων
Ρυπαντές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη της εισήγησης
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις
Τα περιεχόμενα του διημέρου