Δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών

Κατ'αρχήν η εισήγηση επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των υπολογιστών αναγκαστικά συμβαδίζει με αυτή των τηλεπικοινωνιών αφού με την διασύνδεση των Η/Υ με τους χρήστες και μεταξύ τους είναι δυνατή η μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων. Η δομή των δικτύων επικοινωνίας υπολογιστών αποτελείται από τα τερματικά, τους υπολογιστές εξυπηρέτησης και το κυρίως δίκτυο....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πρωτονοτάριος Ε., Αφράτη Φ., Συκάς Ε.Δ., Αναγνώστου Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Τηλεπληροφορική (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Τηλεπληροφορική (1987 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Τηλεπικοινωνιών & Τηλεφωνικής
Λέξη-Κλειδί:Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ψηφιακή Μετάδοση Δεδομένων
Διασύνδεση Ανοιχτών Συστημάτων (OSI)
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου