Βασικές τεχνολογίες της τηλεπληροφορικής

Η ανάπτυξη της Τηλεπληροφορικής οφείλεται αφενός μεν στην αύξηση και διαφοροποίηση των πληροφοριακών-επικοινωνιακών αναγκών στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες των πλέον ανεπτυγμένων χωρών, αφετέρου δεν στην ανάπτυξη μιας σειράς βασικών τεχνολογιών. Οι κυριώτερες από τις βασικές αυτές τεχνολογίες είναι η μικροηλεκτρονική, η τεχνολογία οπτικών ινών και...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπανδρέου Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Τηλεπληροφορική (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Τηλεπληροφορική (1987 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Τηλεπικοινωνιών & Τηλεφωνικής
Λέξη-Κλειδί:Τηλεπληροφορική
Μικροηλεκτρονική
Οπτικές Ινες
Τηλεπικοινωνιακοί Δορυφόροι
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 899