Προβλήματα εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομικών υλικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Προβλήματα εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομικών υλικών (Ημερίδα), ΤΕΕ, ΠΣΔΜΜΜΜ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1995
Λέξη-Κλειδί:Μάρμαρο
Λατομεία
Αδρανή Υλικά
Νομικό Πλαίσιο
Βιομηχανία Μαρμάρου
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Περιγραφή τεκμηρίου:Είναι τα πρακτικά της Μ 1479
Φυσική περιγραφή:255 σ.