Σεμινάριο πυροπροστασίας (1977 : Αθήνα)

Στη σειρά των εισηγήσεων του σεμιναρίου αναπτύχθηκαν τεχνικές για την πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό και την τελική αντιμετώπιση των πυρκαϊών. Επίσης αντιμετωπίστηκαν θέματα ασφάλειας εγκαταστάσεων και εργαζομένων και αναφέρθηκαν οι διάφοροι τρόποι πυρόσβεσης με σύντομες οδηγίες για την εφαρμογή τους και την επιλογή τους ανάλογα με το υλικό που πρόκειται να...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σεμινάριο Πυροπροστασίας, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986 (Τεχν. Χρονικά) 1987 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.- Αύγ.- Σεπτ. 1986 ; τεύχ. 7-9 , 50 σ.
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Οκτ.- Νοέμ.- Δεκ. 1986 ; τεύχ. 10-12 , 48 σ.
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ.- Μάρτ. 1987 ; τεύχ. 1-3 , 73 σ.
Λέξη-Κλειδί:Πυροπροστασία
Πυρασφάλεια
Πυρόσβεση
Ασφάλεια Εργαζομένων
Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
Πυρκαγιές
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου (Μέρος Α)
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου (Μέρος Β)
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου (Μέρος Γ)