Εφαρμογές της πληροφορικής στον έλεγχο της ηλεκτρικής ισχύος

Η ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών είχε άμεσες συνέπειες στις βιομηχανικές εφαρμογές της πληροφορικής. Περιγράφονται συγκεκριμένες εφαρμογές στο χώρο του ελέγχου της ηλεκτρικής ισχύος όπως τα έργα του αυτοματισμού ταινιοδρόμων λιγνιτορυχείων Νοτίου Πεδίου και το έργο εποπτικού ελέγχου παραγωγής μεταφοράς της ΔΕΗ. (ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θάνος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (Διήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (1987 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός
Λιγνιτωρυχεία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 938