Σύγχρονοι μικροϋπολογιστές (1987: Αθήνα) Ελληνική πραγματικότητα

Αναπτύσσονται οι αρχιτεκτονικές συστημάτων και μικροεπεξεργαστών, σύγχρονες και μελλοντικές τάσεις και κριτήρια για την αξιολόγηση και επιλογή των συστημάτων. Περιγράφεται η σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων με τη βοήθεια μικροϋπολογιστή (CAD/CAM/CAE), σε δυνατότητες λογισμικού καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους. Αναφέρονται οι σύγχρονες τάσεις για τα έμπει...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σύγχρονοι μικροϋπολογιστές : Ελληνική πραγματικότητα (Σεμινάριο), ΤΕΕ, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987 1991 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1991 ; τεύχ. 6 , 90 σ.
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μικρουπολογιστές
Βιομηχανία
Σχεδίαση με Υπολογιστή
Computer Aided Manufacturing
Εμπειρα Συστήματα
Βάσεις Δεδομένων
Τηλεπικοινωνίες
Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 905
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 6/91
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη