Δορυφορική τηλεόραση (1989 : Αθήνα)

Αναπτύσσονται θέματα που αφορούν στην Δορυφορική Τηλεόραση και στην κατάσταση της ελληνική αγοράς πάνω σ'αυτό το θέμα όπως : α) Δορυφορικές επικοινωνίες σήμερα, τηλεπικοινωνίες και τηλεοπτική διανομή στην Ευρώπη. β) Διανομή σήματος δορυφορικών προγραμμάτων - το καλωδιακό δίκτυο και συστήματα λήψης αυτών. γ) Ελληνική αγορά - οικονομική ανάπτυξη - τε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Δορυφορική τηλεόραση (Σεμινάριο), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Λέξη-Κλειδί:Δορυφορική Τηλεόραση
Εγχρωμη Τηλεόραση
Τηλεπικοινωνίες
Δορυφορική Ζεύξη
Καλωδιακή Τηλεόραση
Οπτικές Ινες
MAC/PACKETS
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου