Μελέτη σχεδίαση δορυφορικής τηλεοπτικής σύνδεσης (ζεύξης)

Περιγράφονται τα κύρια συστήματα και παράμετροι μιας δορυφορικής ζεύξης όπως: Σταθμός εδάφους εκπομπής TV, δορυφόρος, σταθμός εδάφους λήψης, ατμοσφαιρικές συνθήκες και εξισώσεις δορυφορικής ζεύξης. Δίδεται παράδειγμα υπολογισμού δορυφορικής τηλεοπτικής ζεύξης. (ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ευθημέρου Μαρία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δορυφορική τηλεόραση (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Πηγή:Δορυφορική τηλεόραση (1989 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Δορυφορική Τηλεόραση
Δορυφορική Ζεύξη
Τηλεπικοινωνίες
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1001