Αργιλικά επιχώματα

Δίνονται στοιχεία σχετικά με το χαρακτήρα των διαφόρων "τύπων δοκιμής" του εδάφους. Παρουσιάζονται σύγχρονες αντιλήψεις για τη συμπεριφορά των εδαφών γενικά και ειδικότερα της αργίλου που συμπυκνώνεται, με σκοπό να βοηθηθεί ο μηχανικός που ασχολείται με τις συμπυκνώσεις να αντιληφθεί καλύτερα όλα τα σχετικά με τη μεταβολή των ιδιοτήτων της αργίλου...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σωτηρόπουλος Ηλίας
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νεώτερες εξελίξεις στην κατασκευή οδοστρωμάτων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Νεώτερες εξελίξεις στην κατασκευή οδοστρωμάτων (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Επιχώσεις
Συμπύκνωση Εδάφους
Αργιλος
Υγρασία Εδάφους
Στερεοποίηση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1065