Υπολογισμός ημιδύσκαμπτων οδοστρωμάτων

Παρουσιάζονται οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των αδρανών υλικών, κοκκοδιαβάθμιση, μέτρο ελαστικότητας, λόγος Poisson, αντοχή σε κόπωση, ρηγμάτωση, που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του πάχους των ημιάκαμπτων οδοστρωμάτων. Αναπτύσσεται ο τρόπος διαστασιολόγησης των οδοστρωμάτων που περιλαμβάνει εκτός από τον αναλυτικό υπολογισμό του απαιτούμενου π...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κόλιας Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νεώτερες εξελίξεις στην κατασκευή οδοστρωμάτων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Νεώτερες εξελίξεις στην κατασκευή οδοστρωμάτων (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Οδοστρώματα
Ασφαλτικά Οδοστρώματα
Αδρανή Υλικά
Διαστασιολόγηση
Ημιάκαμπτα Οδοστρώματα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1065