Ασφαλτικά μίγματα - Ασφαλτικές κατασκευές και εξελίξεις αυτών

Ορίζεται η έννοια του ασφαλτομίγματος και δίνονται οι τύποι ασφαλτικών μιγμάτων ανάλογα με την κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών υλικών. Περιγράφεται ο τρόπος παρασκευής, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και η χρήση του ασφαλτικού σκυροδέματος τόσο για επιστρώσεις οδών όσο και για έργα αεροδρομίων. Αναλύεται η μέθοδος MARSHALL που χρησιμοποιείται για τη μελέτη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πραπίδης Μιχ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νεώτερες εξελίξεις στην κατασκευή οδοστρωμάτων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Νεώτερες εξελίξεις στην κατασκευή οδοστρωμάτων (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ασφαλτικά Οδοστρώματα
Αδρανή Υλικά
Μέθοδοι Ελέγχου
Συντήρηση Οδοστρωμάτων
Ασφαλτικά Υλικά
Ολισθηρότητα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου