Κώδικας αμοιβών Ναυπηγών Μηχανικών

Ορίζεται κατ'αρχήν η έννοια του ναυπηγικού έργου και κατόπιν καθορίζονται οι αμοιβές που αποτελούν τα κατώτατα όρια αποζημίωσης και που εφαρμόζονται υποχρεωτικά για την εκπόνηση μελετών και διενέργεια επιβλέψεων,παραλαβών και εκτιμήσεων ναυπηγικών έργων. Στη συνέχεια αναφέρονται οι προδιαγραφές των ναυπηγικών μελετών για το στάδιο της προμελέτης και τη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φίλιππας Α., Περδικάρης Κωνσταντίνος, Μελάς Σ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Λέξη-Κλειδί:Αμοιβές Μηχανικών
Κώδικας Αμοιβών Μηχανικών
Αμοιβές Μελετών
Ναυπηγοί Μηχανικοί
Ναυπηγικές Μελέτες
Προδιαγραφές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 836
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available