Οδηγίες για τη σύνταξη προδιαγραφών για κονιάματα

Μελετώνται διεξοδικά οι ιδιότητες των κονιών κατά κατηγορία κονιαμάτων δηλαδή: 1) Ασβεστοκονιάματα 2) Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα 3) Τσιμεντοκονιάματα 4) Γυψοκονιάματα και 5) Ποζολωνικά κονιάματα. Επίσης εξετάζονται οι ιδιότητες των αδρανών υλικών κατά κατηγορίες δηλαδή αδρανή απο συνήθη πετρώματα ελαφρά αδρανή και υπερελαφρά αδρανή. Στη συνέχεια αναφέρετα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φτίκος Χ., Καλός Μ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Λέξη-Κλειδί:Κονίες
Κονιάματα
Δομικά Υλικά
Ασβεστοκονιάματα
Τσιμεντοκονιάματα
Γυψοκονιάματα
Ποζολανικά Κονιάματα
Αδρανή Υλικά
Προδιαγραφές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 867
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available