Ενα σύστημα ελεγχόμενο από μικροϋπολογιστή γιά αυτόματο καλιμπράρισμα μετρητών ροής

Περιγράφεται η δυνατότητα των μικρουπολογιστών για την παράλληλη επίβλεψη πολλών οργάνων. Η δυνατότητά τους να συγκρίνουν ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο όργανα, ενώ ελέγχουν παραμέτρους του συστήματος, αυξάνει την επάρκεια σε συστήματα ζύγισης μεγεθών. Περιγράφεται ένα τέτοιο σύστημα κατάλληλο για βαθμονόμηση μετρητών ροής....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βέντζας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής: η πληροφορική στην Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής (1ο : 1984 : Αθήνα) : Η πληροφορική στην Ελλάδα / / ΤΕΕ, ΕΠΥ
Λέξη-Κλειδί:Βαθμονόμηση
Μετρητές Ροής
Μικρουπολογιστές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 786.3

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 100

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 004.06 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 324