Αλληλοσυσχέτιση σημάτων με την βοήθεια μικροϋπολογιστή και εφαρμογές

Αναφέρονται στοιχεία για τη συνάρτηση αλληλοσυσχέτισης. Δίνεται συγκριτική παρουσίαση των μεθόδων υλοποίησής της με πρόγραμμα μικρουπολογιστή. Εφαρμογές του προγράμματος περιλαμβάνουν μετρήσεις βιομηχανικών ροών, RADAR, βυθομετρήσεις, προσδιορισμό μοντέλων, μέτρηση μεγέθους σωματιδίων κ.λ.π....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βέντζας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής: η πληροφορική στην Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής (1ο : 1984 : Αθήνα) : Η πληροφορική στην Ελλάδα / / ΤΕΕ, ΕΠΥ
Λέξη-Κλειδί:Μέθοδοι Συσχέτισης
Μικρουπολογιστές
Μαθηματικά
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τόμ.3 σελ. 17-25
Βιβλιογραφία:2 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Αναφέρονται στοιχεία για τη συνάρτηση αλληλοσυσχέτισης. Δίνεται συγκριτική παρουσίαση των μεθόδων υλοποίησής της με πρόγραμμα μικρουπολογιστή. Εφαρμογές του προγράμματος περιλαμβάνουν μετρήσεις βιομηχανικών ροών, RADAR, βυθομετρήσεις, προσδιορισμό μοντέλων, μέτρηση μεγέθους σωματιδίων κ.λ.π.